Αρ. Όνομα Πολιτικό κόμμα Αριθμός ακινήτων Ημερομηνία της δήλωσης