Πολιτική ακεραιότητα και ανοιχτά δεδομένα

Το Integrity Watch είναι μια διαδραστική πλατφόρμα ανοιχτών διαδραστικών δεδομένων παρουσιάζοντας τα έσοδα, τα επενδυτικά προϊόντα & τις καταθέσεις καθώς και τα ακίνητα τα οποία οι Βουλευτές δήλωσαν στις δηλώσεις περιουσιακής τους κατάστασης το 2022 (χρήση 2021) με σκοπό να  λειτουργεί ως παρατηρητήριο Πολιτικής Ακεραιότητας. Απευθύνεται σε πολίτες, σε δημόσιες αρχές, σε δημοσιογράφους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να παρακολουθούν τις πηγές χρηματοδότησης της πολιτικής στην Ελλάδα.

Δείτε περισσότερα

close
Αρ. Όνομα Πολιτικό κόμμα Συνολικά έσοδα Αριθμός πηγών εσόδων Ημερομηνία της δήλωσης Πηγή μεγαλύτερων εσόδων