Αρ. Όνομα Πολιτικό κόμμα Αριθμός δανείων Συνολικό ποσό που πιστώθηκε Συνολικό υπόλοιπο χρέους